Een momentje alstublieft...

Driven by Dedication

Zeeland Seaports, de havens van Vlissingen en Terneuzen, biedt veel voordelen voor het afhandelen van diverse soorten lading. De ligging aan open zee, de diepgang van 16,5 meter, de filevrije achterlandverbindingen en de gespecialiseerde terminals. Maar het zijn de mensen die onze haven pas echt uniek maken. Iedereen die zaken doet met de Zeeuwse havens, maakt kennis met professionals die trots zijn op hun werk en hun havens. En zoals u weet, trots is de brandstof voor motivatie. Wij weten wat belangrijk is voor onze klanten en het is net die extra stap die het verschil maakt.

Droge bulk

Droge bulk

 • Voor het op- en overslaan van droge bulk herbergt Zeeland Seaports uitstekende mogelijkheden. Ruime havens met een directe toegang tot open zee. Stuwadoors- en opslagbedrijven gespecialiseerd in specifieke ladingstromen als kolen, ruwe mineralen en fertilizers. Snelle transportverbindingen met het achterland via spoor, snelweg en binnenvaart. 

 • Nieuwe impulsen

  Aan het optimaliseren van bereikbaarheid en infrastructuur wordt bovendien continu gewerkt. Met het gereedkomen van de Kaloothaven kunnen droge bulk carriers met een diepgang tot 16,5 meter Vlissingen bereiken. Een nieuw laadstation geeft de spoorverbinding naar het Duitse achterland een stevige impuls. De komst van de Sluiskiltunnel versnelt het wegverkeer in zuidelijke richting.  

  Groeimogelijkheden

  De opslag van droge bulk vraagt doorgaans veel ruimte. Zeeland Seaports beschikt over die ruimte. En ook over de capaciteiten om de groei of vestiging van productie- en overslagbedrijven langs korte lijnen te begeleiden. Dat alles maakt droge bulk en Zeeland Seaports tot een vertrouwde combinatie met toekomst. 

Natte bulk

Natte bulk

 • Natte bulk speelt in de havens van Zeeland een blijvend sterke rol. Dat blijkt onder andere uit de investeringen die diverse bedrijven in het natte bulk segment de afgelopen tijd deden. Ondanks de economische tegenwind grepen zij juist deze periode aan om te bouwen aan de toekomst.

 • Groei tankopslag

  Uitbreidingen en moderniseringen van tankopslag en terminalfaciliteiten voor natte bulk vonden  zowel in Vlissingen als Terneuzen volop plaats. Bijvoorbeeld door bedrijven actief in de op- en overslag van petrochemische producten of plantaardige oliën en vetten. Ook verwelkomde Zeeland een nieuwe opslag voor liquide kunstmest. Een welkome aanvulling op het cluster fertilizers, dat in de Zeeuwse havens steeds sterker vertegenwoordigd is. 

  Duurzame toekomst

  Waar het kan ondersteunt havenbedrijf Zeeland Seaports deze nieuwe ontwikkelingen. Zo is de steigercapaciteit in de Braakmanhaven fors uitgebreid waardoor meer schepen hun natte bulk kunnen overslaan. Daarbij heeft Zeeland Seaports oog voor een duurzame toekomst. Biopark Terneuzen, het groene hart van de Zeeuwse havens, zet sterk in op biobrandstoffen en het gebruik van restwarmte.    

RoRo

RoRo

 • RoRo overslaan zonder onderweg enige vorm van congestie tegen te komen? Het klinkt vrijwel onmogelijk, maar bij Zeeland Seaports kan het. Dankzij de gunstige ligging aan de monding van de Westerschelde, de snelle afhandeling van schepen en de filevrije achterlandverbindingen. Ze maken Zeeland Seaports tot een logische keuze als schakel in de supply chains van RoRo. 

 • RoRo-faciliteiten

  De huidige faciliteiten voorzien in het snel en efficiënt laden en lossen van RoRo-materiaal. Speciale terminals bieden steigers met aanlegmogelijkheden voor RoRo-schepen. Diensten die de behandeling van RoRo verder optimaliseren, ontbreken uiteraard niet. Zo beschikken de ontvangstruimtes over 'Pre-Delivery Inspection'-activiteiten, waarmee voertuigen worden klaargemaakt om ze erna te kunnen afleveren aan verschillende lokale markten.

  Ruimte voor groei

  Voor spelers op de RoRo-markt beschikt Zeeland Seaports over een schaars goed: ruimte voor groei. Er is voldoende capaciteit om de komst van nieuwe ladingstromen RoRo op te vangen. De vestigingsprijzen zijn absoluut concurrerend te noemen. Tel daarbij op dat werknemers in de Zeeuwse havens dag en nacht voor klanten klaar staan.

Containers

Containers

 • Het vervoer via containers neemt wereldwijd toe. Ook voor de toekomst geldt een groeiverwachting. Een ontwikkeling waar Zeeland Seaports uiteraard op inspeelt. Nu al zijn er in de haven faciliteiten voor het overslaan van containers. Mede dankzij de prima verbindingen per binnenvaart, spoor, kustvaart en over de weg vinden containers snel hun weg naar het achterland.

 • De komende jaren breiden de faciliteiten voor het overslaan van containers in de Zeeuwse havens flink uit. Plannen van Zeeland Seaports voorzien onder meer in de komst van moderne gespecialiseerde containerterminals. Voor rederijen, verladers, ontvangers en veel andere partijen in de logistieke keten biedt dat volop kansen om mee te groeien.

  Centrale ligging

  Vlissingen ligt dicht bij internationale vaarroutes voor containervervoer. De haven leent zich uitstekend voor aan- en afvoer van containers zonder enige vorm van congestie. Logisch dus dat Zeeland Seaports de ambitie heeft om op het gebied van containers tot een belangrijke speler in Noordwest-Europa uit te groeien.

Stukgoed

Stukgoed

 • Stukgoedlading speelt een sleutelrol in de bedrijvigheid binnen de Zeeuwse havens. Zeeland Seaports biedt de flexibiliteit om een breed scala aan 'breakbulk' lading snel, efficiënt en tegen optimale kosten te behandelen. Niet alleen dankzij een onbelemmerde toegang vanuit zee en een trimodale ontsluiting van het achterland. Maar zeker ook door de aanwezigheid van gespecialiseerde logistieke dienstverleners.

 • Sterke clusters

  Binnen Europa heeft Zeeland Seaports een leidende rol verworven als op- en overslaglocatie voor bijvoorbeeld woodpulp en aluminium. Mede daardoor zijn de clusters forest products en metalen in de Zeeuwse havens uitstekend vertegenwoordigd. Clusters die alleen maar sterker worden doordat de bedrijven in de haven durven te investeren in uitbreiding en modernisering van hun capaciteit.

   

  Ruimte voor groei

  Zeeland Seaports ziet groeikansen als het gaat om stukgoed. De leidende rol die op een aantal marktsegmenten al is ingenomen



   

  dient als voorbeeld hoe de Zeeuwse haven verder kan groeien met de op- en overslag van andere soorten lading, zoals metalen.

   

  De ontwikkelingen in de wereldhandel en de veranderende logistieke concepten vragen om meer ruimte in zeehavens. Ook een zeehaven die op efficiente wijze is ontsloten met binnenvaart, kustvaart, spoor en wegtransport. Die ruimte en die distributiemogelijkheden heeft Zeeland Seaports te bieden. Bovendien profiteren de rederijen van onze centrale ligging en de kortere vaartijden.


Offshore

Offshore

 • Binnen de offshore markt is Zeeland Seaports al vele jaren een betrouwbare speler van formaat. Vanwege de strategische ligging ten opzichte van veel offshore olie- en gaswinningplatforms en windparken in de Noordzee. Vanwege de uitstekende nautische toegankelijkheid voor installatieschepen: geen sluizen, nauwelijks wachttijden. En dat in combinatie met een uitstekende bereikbaarheid per binnenvaart.

 • Offshore cluster

  Het sterke offshore cluster dat de Zeeuwse haven in de loop der jaren heeft opgebouwd biedt daarbij tal van synergetische voordelen. Neem de ruime ervaring bij logistieke dienstverleners als het gaat om de op- en overslag van verschillende soorten grote objecten. Of de specialistische kennis wat betreft assemblage van onderdelen. Niet voor niets is dit jaar het twintigste windmolenpark vanuit de Zeeuwse haven opgeleverd.



  Flexibiliteit

  Het bewezen track record van zittende bedrijven biedt volop kansen voor nieuwe bedrijvigheid die het offshore cluster verder kan versterken. Zoals voor producenten van grote objecten, met hun subcontractors en dienstverleners. Of logistieke bedrijven die gespecialiseerd zijn in heavy lift operaties. En of het nou gaat om fysieke ruimte of om het faciliteren van nieuw op te bouwen activiteiten: bij Zeeland Seaports is flexibiliteit een vanzelfsprekendheid. 



Food

Food

 • Uien, aardappelen, fruit, fruitsappen, zuivelproducten zoals boter, vlees en vis: voorbeelden van food producten die in de Zeeuwse haven volop worden verscheept. En ook bananen reizen tegenwoordig via Zeeland. Als opkomende speler in de food markt profileert Zeeland Seaports zich steeds sterker.

 • Food Port

  De haven heeft haar eigen Food Port in de Bijleveldhaven: een bloeiend centrum van specialisten in het behandelen van food producten en reefer containers. De Food Port biedt faciliteiten als stuwadoors, coldstores en packing stations. Binnen dit groeiende food cluster kijkt Zeeland Seaports continu uit naar bedrijven die toegevoegde waarde kunnen leveren.


  Vers en snel

  Veel food betreft versproducten, die snelheid van vervoer vereisen. Per spoor, over weg of via  binnenvaart: Zeeland heeft verrassend snelle verbindingen voor wie zijn doelgroep heeft in bijvoorbeeld België, Noord-Frankrijk of Duitsland. Maar ook voor het oosten of zuiden van Nederland biedt Zeeland voordelen ten opzichte van andere havens.

Industrie

Industrie

 • “Via matchmaking zorgen we ervoor dat nieuwe bedrijven de restenergie van bestaande industrie kunnen gebruiken.”
  Meer weten over duurzame clustering? Bel of mail:
  Peter Geertse
  Meer weten over de chemie clusters? Bel of mail:
  Francesco Faes
  Meer weten over de staalindustrie of scheepsbouw? Bel of mail:
  Marcel Pater

  Meer dan 250 logistieke en industriële bedrijven vormen samen de Zeeuwse havens. Speerpunt van Zeeland Seaports is dat bedrijven zoveel mogelijk van elkaars krachten kunnen profiteren. Dat gebeurt onder andere door de vorming van clusters. Valuepark Terneuzen, een succesvol cluster van bedrijven in de chemische industrie, is daarvan al tien jaar een goed voorbeeld.

 • Korte lijnen

  Als vestigingsplaats voor industrie vormt het Zeeuwse havengebied een aantrekkelijke keuze. Zeeland Seaports kent een traditie van korte lijnen: toegankelijk en coöperatief in het accommoderen van bestaande en nieuwe industrie. De vestigingsprijzen zijn concurrerend te noemen. Ook staan de Zeeuwse havens bekend om hun toegewijde, gekwalificeerde en flexibele werknemers, die trots zijn op hun werk.

  Duurzaam cluster

  Biopark Terneuzen maakt Zeeland Seaports voorloper als het gaat om duurzame industrie. In samenwerking met Gent (Biobase Europe) is de ambitie om uit te groeien tot het grooste biobased cluster van Europa. Onder andere via een unieke pilot plant in Gent, waar bedrijven hun duurzame innovatie kunnen testen om in de markt te zetten. Het trainingscentrum in Terneuzen maakt het duurzame cluster compleet: dit centrum biedt biobased bedrijven een garantie op gespecialiseerd personeel.

Goed toegankelijk

Zeeland Seaports is goed toegankelijk vanaf open zee en heeft goede filevrije achterlandverbindingen via weg, spoor, binnen- en kustvaart. Heel Europa is daardoor snel vanuit de haven bereikbaar.


Google Maps www.intermodalplanner.eu

Havenbedrijf Zeeland Seaports

Het havenbedrijf van Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, de exploitatie en promotie van dit havengebied.  Bij Zeeland Seaports werken circa 80 mensen aan:

 • Het aantrekken van nieuwe bedrijven en de uitgifte van grond;
 • Aanleg, beheer en onderhoud van alle infrastructuur;
 • Zorgen voor veiligheid in het algemeen en voor een veilig scheepvaartverkeer in het bijzonder.
 • Onze missie

  Zeeland Seaports zorgt op een toegewijde en respectvolle manier voor de duurzame ontwikkeling van de logistiek en industrie in de Zeeuwse zeehavens. 

 • Kernwaarden

  De kernwaarden die we daarbij hanteren zijn: betrouwbaar, resultaatgericht, samen, respect en toewijding.

 • Meer informatie

  Voor informatie over Zeeland Seaports als havenbedrijf kunt u onze corporate website bezoeken:

  www.zeelandseaports.nl


Contact

Schelpenpad 2, Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Tel: +31 (0) 115 647400
Fax: +31 (0) 115 647500
e-mail:

Delen

Kantel uw apparaat a.u.b.

Vergroot uw browser a.u.b.