Een momentje alstublieft...

Droge bulk

Droge bulk

  • Voor het op- en overslaan van droge bulk herbergt Zeeland Seaports uitstekende mogelijkheden. Ruime havens met een directe toegang tot open zee. Stuwadoors- en opslagbedrijven gespecialiseerd in specifieke ladingstromen als kolen, ruwe mineralen en fertilizers. Snelle transportverbindingen met het achterland via spoor, snelweg en binnenvaart. 

  • Nieuwe impulsen

    Aan het optimaliseren van bereikbaarheid en infrastructuur wordt bovendien continu gewerkt. Met het gereedkomen van de Kaloothaven kunnen droge bulk carriers met een diepgang tot 16,5 meter Vlissingen bereiken. Een nieuw laadstation geeft de spoorverbinding naar het Duitse achterland een stevige impuls. De komst van de Sluiskiltunnel versnelt het wegverkeer in zuidelijke richting.  

    Groeimogelijkheden

    De opslag van droge bulk vraagt doorgaans veel ruimte. Zeeland Seaports beschikt over die ruimte. En ook over de capaciteiten om de groei of vestiging van productie- en overslagbedrijven langs korte lijnen te begeleiden. Dat alles maakt droge bulk en Zeeland Seaports tot een vertrouwde combinatie met toekomst. 

Delen

Kantel uw apparaat a.u.b.

Vergroot uw browser a.u.b.