Een momentje alstublieft...

Natte bulk

Natte bulk

  • Natte bulk speelt in de havens van Zeeland een blijvend sterke rol. Dat blijkt onder andere uit de investeringen die diverse bedrijven in het natte bulk segment de afgelopen tijd deden. Ondanks de economische tegenwind grepen zij juist deze periode aan om te bouwen aan de toekomst.

  • Groei tankopslag

    Uitbreidingen en moderniseringen van tankopslag en terminalfaciliteiten voor natte bulk vonden  zowel in Vlissingen als Terneuzen volop plaats. Bijvoorbeeld door bedrijven actief in de op- en overslag van petrochemische producten of plantaardige oliën en vetten. Ook verwelkomde Zeeland een nieuwe opslag voor liquide kunstmest. Een welkome aanvulling op het cluster fertilizers, dat in de Zeeuwse havens steeds sterker vertegenwoordigd is. 

    Duurzame toekomst

    Waar het kan ondersteunt havenbedrijf Zeeland Seaports deze nieuwe ontwikkelingen. Zo is de steigercapaciteit in de Braakmanhaven fors uitgebreid waardoor meer schepen hun natte bulk kunnen overslaan. Daarbij heeft Zeeland Seaports oog voor een duurzame toekomst. Biopark Terneuzen, het groene hart van de Zeeuwse havens, zet sterk in op biobrandstoffen en het gebruik van restwarmte.    

Delen

Kantel uw apparaat a.u.b.

Vergroot uw browser a.u.b.